1-day retreat Flow

Voor het grootste deel bestaat het lichaam uit water. Je kunt je voorstellen dat als water niet goed kan stromen, dat niet zo’n gunstige uitwerking heeft. Op fysiek niveau is elke molecuul voortdurend in beweging, hetzelfde geldt voor gevoelens, emoties en gedachten die komen en gaan. In die zin is vasthouden, verstarren, ofwel het blokkeren van fysieke, emotionele, mentale en energetische processen niet heilzaam.

Go with the flow
Met de stroom mee bewegen in plaats van tegen jouw stroom ingaan.
Dat betekent concreet als je yoga oefent, volgen hoe jouw lichaam zelf wil bewegen. Je legt het niet je wil op hoe jij wilt dat het beweegt, maar je vertrouwt erop dat je lijf dat zelf doet. Op die manier wordt het lichaam een baken dat je kunt bewonen, waarin je vaste grond ervaart en waarmee je samenwerkt.
Laten stromen is vertrouwen, op je lijf en op de levensstroom.

Vertrouwen op je gevoelens, die zich onder meer kenbaar maken in je buik. Vertrouwen ervaren in het levensproces van vallen en opstaan, pijn en vreugde, groei en stilstand, gesloten en open.

Stromen heeft een vloeiend element in zich. Het is niet star of behoudend.
Water transformeert, verlegt en verdiept. De levensstroom werkt voor je – en met je samen, niet tegen je. Bij te veel controle of beperkend denken, blokkeer je de stroom, met stagnatie tot gevolg.

Deze retreat staat in het teken van flow. Flow ervaren en dus ook ervaren waar het stagneert.