privacyverklaring

Privacyverklaring

De bescherming van persoonlijke gegevens van deelnemers aan trainingen, cursussen en lessen staat bij yoga-life hoog in het vaandel. Lees hieronder hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

Hoofdpunten hierin zijn:

  • Privacybescherming
  • Verwerking van persoonsgegevens
  • Aanmeldingen
  • Slotbepalingen

Privacybescherming

Yoga-life vindt de bescherming van de persoonlijke gegevens van deelnemers aan trainingen, cursussen en lessen zeer belangrijk. Wij behandelen persoonlijke gegevens van deelnemers en cursisten dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Yoga-life gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van deelnemers en cursisten. Wij verstrekken deze persoonsgegevens niet aan derden tenzij een wettelijk voorschrift dat vereist.

Persoonlijke informatie die in het kader van een training of cursus aan yoga-life wordt verstrekt, valt onder het beroepsgeheim van de trainer en/of yogadocent en wordt volgens de geldende standaarden van de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen  en die van de Vereniging van Yogadocenten Nederland behandeld.
Yoga-life houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Telecommunicatiewet stellen.

Verwerking van persoonsgegevens

Yoga-life legt je persoonsgegevens vast ten behoeve van deelname aan trainingen of cursus of om je te informeren over voor jou relevante activiteiten, producten en diensten van yoga-life.

Als je inzage wilt hebben in jouw gegevens, ze wilt wijzigen of deze (deels) wilt laten verwijderen kun je dit als volgt doorgeven:
E-mail: info@yoga-life.nl
Post: yoga-life, Jachtlaan 15, 3721 CA Bilthoven
Vragen of klachten over ons privacybeleid kun je ook via bovenstaande contactgegevens aan ons melden.

Aanmeldingen

Wij bewaren een kopie van ingevulde inschrijfformulieren niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Slotbepalingen

Wijzigingen
Yoga-life behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid.
Inwerkingtreding