55 plus hatha yoga

Wat is 55 plus hatha yoga,
Wat doe je tijdens een 55 plus hatha yogales,
Wat is het verschil tussen een gewone hatha yogales en een 55 plus yogales,
Wat is de gemiddelde leeftijd bij de 55 plus yogales?

Wat doe je tijdens een 55 plus hatha yogales?
Tijdens de 55 plus hatha yogalessen worden verschillende inspannende (krachtige) en ontspannende houdingen afgewisseld, in combinatie met adembewustzijn, en aandachtsmeditatie ofwel mindfulness. Zo ontstaat er weer evenwicht, verbinding, stroming, kracht in je lijf en helderheid in je geest. Het is belangrijk dat jij tijdens de yogales de ruimte voelt jezelf te zijn, te voelen wat jouw lichaam je vertelt en daar gericht aandacht aan te besteden.

Wat is het verschil tussen een gewone hatha yogales en een 55 plus yogales?
Het verschil zit in het tempo, de intensiteit en de hoeveelheid en soort houdingen die worden beoefend in de les. In de 55 plus les worden net als in de gewone hatha yogalessen steeds inspannende, krachtige houdingen afgewisseld met rustige, ontspannende houdingen.
Deze les geeft meer ruimte in het voelen en afstemmen op jouw eigen lichaam en is zodoende zeer geschikt voor een goede balans in het lichaam. Je kunt ook meedoen op een stoel of binnen jouw mogelijkheden.

Wat is de gemiddelde leeftijd bij de 55 plus yogales?
Veel cursisten die jonger zijn, nemen bewust deel aan deze lessen omdat zij juist meer behoefte hebben aan het ontspannende en bewust wordende aspect in deze lessen. De lessen zijn dan ook gemengd met alle leeftijden. Doordat de houdingen toegankelijker zijn en er onder meer ruimte is voor bijvoorbeeld meedoen op een stoel, als je herstellend bent van een blessure of wellicht een andere beperking hebt, ook dan is het tempo vaak meer aansluitend.