tarieven

HATHA YOGA
proefles €10-,
losse les €16-,
abonnement 20 lesweken (aansluitend) 1 keer per week les €200-,
10-rittenkaart (12 weken geldig)
10-rittenkaart (5 maanden geldig)
€115-,
€135-,
Intensieve yoga basiscursus (8 weken) €425-,
Verdiepings / vervolg yoga cursus (8 weken) €425-,
Individuele sessies (60, 90, 120 min) €85-, €125-, €145-, (particulier incl.btw voor zzp en werkgever ex btw)
KINDER YOGA (note, op dit moment bieden wij geen kinderyoga
proefles €10,-
cursus per 16 lesweken, 9-, per les, instromen op elk moment mogelijk (geen lessen tijdens vakanties etc, zie hieronder) €145-,
ZWANGERSCHAPSYOGA
proefles €16-,
complete 10-weekse cursus
(10 lessen en 1 themadag of 1 individuele sessie met je partner, ter voorbereiding op je bevalling)
295-,
losse zwangerschaps yogalessen €16-,
5-lessenreeks kaart
10-lessenreeks kaart
€70-
€135-,
1-daagse compacte cursus met je partner €175-
Individuele sessie(s) met je partner
Optimale voorbereiding op de bevalling
(2,5 uur)
€175-
note: de meeste verzekeraars vergoeden onze zwangerschapscursussen en sessies, check je (aanvullende) polis
YOGA NA DE ZWANGERSCHAP
workshop yoga na zwangerschap samen met je kindje (3 uur) €75-,
note: de meeste verzekeraars vergoeden onze post-natale zwangerschapscursussen en sessies, check je (aanvullende) polis

Er zijn kortingsmogelijkheden voor lagere inkomens, U-pashouders, studenten, etc. , informeer naar onze mogelijkheden.

Voorwaarden yoga-life 2024
Cursisten gaan bij deelname aan de lessen, cursussen, trainingen en/of workshops akkoord met de volgende voorwaarden:

Betaald jouw werkgever jouw yogakaart of yoga abonnement dan is het tarief voor de werkgever ex btw.
– De tienrittenkaart is persoonsgebonden en verloopt automatisch na 12 lesweken of in het geval van een 20 lesweken abonnement na 20 weken (minus schoolvakanties of andere officiële vrije dagen, indien deze vermeld staan op de website).
– Het 20-lesweken abonnement verloopt aan het einde van het blok van de 20 lesweken (minus schoolvakanties en feestdagen, zoals vermeld op de website).
– Gemiste yogalessen bij het 20-lesweken abonnement mogen worden ingehaald in dezelfde week bij een andere lestijd -mits er voldoende plek is (is er geen plek dan kun je de les online inhalen tijdens de online lessen). Mits je bijtijds (minstens 24 uur vantevoren) hebt afgemeld voor jouw vaste les.
– Doorschuiven, (tijdelijk) stilzetten of restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
– De losse lessen, tienrittenkaarten en abonnementen graag contant (gepast) voldaan of worden overgemaakt.
Rekeningnummer: NL76 INGB 0007 2817 03 tav Yoga-life te Utrecht.