over yoga-life

Marjolein Seegers (1977) is de oprichtster van yoga-life en mindfulness-life. Haar visie is helder en gericht: yoga en mindfulness verbinden je (weer) met jezelf en het leven.
De kracht van yoga en mindfulness reikt tot op alle niveaus: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.
Het symbool in het logo van yoga-life en mindfulness-life is daarom: de seed of life. Dit zaad is overal in terug te vinden. Ook in jou. Hier bewust aandacht aan geven om tot volle wasdom te komen. Dat is de kracht van aandacht, van yoga.